Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Az árvízvédelmi töltésen és a töltés menti sávban történő járműközlekedés rendjéről
Az árvízvédelmi töltéseken és azok védősávjain a fenntartási, üzemelési, védekezési, hatósági, ellenőrzési feladatok ellátásán kívüli gépjármű közlekedés engedélyhez kötött.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 246. §. (1) e) pontja szerint „aki az árvízvédelmi töltést vagy a vízkárelhárítási célú tározó töltését jogszabálytól eltérő módon veszi igénybe, járművel engedély nélkül közlekedik, a töltés menti védősávot, a nagyvízi meder területét vagy a parti sávot a jogszabálytól eltérő módon használja, továbbá a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.”

Engedéllyel lehet közlekedni a töltéseken és védősávjain:
segédmotoros kerékpárral,
motorkerékpárral,
lassú járművel,
személygépkocsival,
tehergépjárművel 3,5 tonna össztömegig,
állati vontatású járművel.

Nem adható engedély:
3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járműveknek,
sportcélú járműveknek (pld. quad, cross, enduro),
díszburkolattal ellátott töltés-szakaszokra,
árvízvédelmi készültség alatt álló szakaszokra, kivéve a védekezési tevékenység ellátásához feltétlenül szükséges gépjárművek közlekedésére, amelyhez a szakasz-védelemvezető adhat engedélyt,
azokra a töltés-szakaszokra, amelyekkel párhuzamosan kialakított út áll rendelkezésre,
gépjármű közlekedésre alkalmatlan töltés-szakaszokra, főleg ha az a töltés állagát is veszélyezteti,
abban az esetben, ha a megközelíteni kívánt célterület a töltésen és előterein kívül, más úton is megközelíthető,
amennyiben az engedélyes a hozzájárulási díjat nem fizette meg.

Kerékpárútként is funkcionáló töltéskoronán gépjármű közlekedésre csak abban az esetben adható engedély, ha a célterület más módon nem közelíthető meg.
Esős időben, átázott töltésen illetve védekezési időszakban a töltésen (védősávon) a közlekedést az igazgatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja.

Engedély nélkül szabad közlekedni:
kerékpárral,
az Országos Vízügyi Főigazgatóság illetve bármely vízügyi igazgatóság tulajdonában és használatában lévő járművekkel, illetve magántulajdonú járművek hivatali célú használata esetén,
a töltésfenntartási és karbantartási munkát végző gépekkel,
a kaszálóbérleti szerződés szerint a töltések kaszálását és a széna összegyűjtését végző gépekkel és járművekkel, a védmű károsítása nélkül (bérleti szerződés felmutatásával),
a közútként is funkcionáló töltéseken.
Az engedélyezés kérelem alapján indul. A kérelemnek tartalmaznia kell:
az engedélykérő nevét, címét, személyi igazolvány számát,
a jármű típusát, forgalmi rendszámát, utánfutó meglétét/használatát, megengedett legnagyobb össztömegét,
járművezető(k) nevét,
a közlekedésre igénybe venni tervezett töltés-szakasz beazonosítását szelvény szerint,
a tervezett igénybevétel idejét (kezdetét és végét),
a közlekedés indoklását.

A közlekedési engedély éves, havi, heti illetőleg eseti időtartamra szólhat.

A töltés és a védősáv használatáért egyaránt fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni. A szilárd burkolattal el nem látott töltésen közlekedni, csak az illetékes szakaszmérnökség-vezetőjének külön engedélyével lehet.

A használat során az esetlegesen bekövetkező károsodások, rongálások helyreállítási költségének fedezésére (a fenntartási hozzájárulási díj mellett) egyedi kaució letétbe helyezése is meghatározásra kerülhet (megállapodás szerint). Amennyiben a közlekedés során károkozás, probléma nem történt, a kaució összege a közlekedés befejezését követően visszafizetésre kerül az engedélyes részére.


Az engedély kiadásával kapcsolatban érdeklődni lehet:

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (központ)
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály
Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.
Tel.: 42/502-200
E-mail: titkarsag@fetivizig.hu

Felsőszabolcsi Szakaszmérnökség
Kisvárda, Bocskai u. 34.
Tel.: 45/500-800

Szatmári Szakaszmérnökség
Mátészalka, Nagykárolyi u. 3.
Tel.: 44/500-800

Folyamos Szakaszmérnökség
Vásárosnamény, Beregszászi u. 3.
Tel.: 45/570-640


A fentiekre vonatkozó igazgatói utasítás, illetve Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatójának utasítása megtekinthető.
Fájl típusaMéretFájl neve
application/pdf 523 KB 5_2017. sz. ig. ut..pdf (523.14 kb)
application/pdf 5 811 KB 13_2016_Főigazgatói Utasítás Töltésközlekedés.pdf (5.68 MB)